Ostvaren je ukupan promet od 754.449,65 KM

Na jučerašnjem trgovanju na Sarajevskoj berzi ostvaren je ukupan promet od 754.449,65 KM (747.430,65 KM redovne berzanske trgovine i 7.019,00 KM prijavljene trgovine. U sklopu 36 transakcija ukupno je prometovano 156.882 vrijednosna papira.

Vrijednost BIFX-a je porasla za 2,69 indeksnih poena na 930,53 poena, što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja porast od 0,29 posto.

Vrijednost indeksa

Vrijednost indeksa SASX-10 je porasla za 2,80 indeksnih poena na 760,56 poena, što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja porast od 0,37 posto.

Vrijednost indeksa SASX-30 je porasla za 2,21 indeksni poena na 1.444,70 poena, što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja porast od 0,15 posto.

Vrijednost SASE Islamskog indeksa – u saradnji sa BBI, SASX-BBI je pala za 1,56 indeksnih poena na 9.693,29 poena, što u odnosu na prošlo trgovanje predstavlja pad od 0,02 posto.

Vrijednost indeksa SASX-Fundamentals, SASX-FN je pala za 0,07 indeksnih poena na 14.935,84 poena.

Na Kotaciji privrednih društava i na Kotaciji obveznica nije bilo zaključenih transakcija.

Na Kotaciji fondova ostvaren je promet od 146.177,88 KM; u sklopu 3 transakcije prometovano je 142.778 dionica. Na Kotaciji fondova najveći promet je ostvaren dionicama ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA DD SARAJEVO (simbol BIGFRK3 ) u iznosu od 145.440,78 KM; Kurs ovog fonda iznosio je 1,02 KM.

Na Slobodnom tržištu – ST1 ostvaren je promet od 581.292,72 KM; u sklopu 16 transakcija prometovano je 2.706 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta BADECO ADRIA DD SARAJEVO (simbol FDSSR ) u iznosu od 576.450,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 270,00 KM.

Na Slobodnom tržištu – ST2 ostvaren je promet od 11.445,05 KM; u sklopu 4 transakcije prometovano je 515 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta ADRIATIC OSIGURANJE DD (simbol BSOSRK1 ) u iznosu od 7.599,81 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 399,99 KM.

Na Slobodnom tržištu – ST3 ostvaren je promet od 4.199,00 KM; u sklopu 4 transakcije prometovano je 1.933 dionica. Najveći dnevni promet ostvaren je dionicama emitenta ŠIPAD KOMERC DD SARAJEVO (simbol SPKMR ) u iznosu od 2.100,00 KM. Kurs ovog emitenta iznosio je 1,50 KM.

Na Tržištu za emitente u stečaju trgovalo se u ukupnom iznosu od 4.316,00 KM; u sklopu 2 transakcije prometovano je 3.089 dionica.

Najveći dnevni porast vrijednosti zabilježile su dionice ZIF PROF PLUS DD SARAJEVO (simbol: PRPFRK2) od 2,63 % i dostigle su cijenu od 3,90 KM, dok je najveći dnevni pad registrirao emitent MARKET-KOMERC DD ZENICA (simbol: MAKORK3) od 3,00 % sa cijenom od 2,91 KM.

Vanberzansko tržište

Na vanberzanskom tržištu evidentirana je trgovina dionicama slijedećih emitenata:

– DC „GRADAČAC“ DD GRADAČAC (simbol: DCGDR) u vrijednosti od 5.282,00 KM, u sklopu 3 transakcije prometovano je sa 5.282 dionice.

– MLINPEK DD BUGOJNO (simbol: MLPBR) u vrijednosti od 1.158,00 KM, u sklopu 2 transakcije prometovano je sa 386 dionica.

– MLINPEK-ŽITAR DD JAJCE (simbol: MZTJR) u vrijednosti od 579,00 KM, u sklopu 2 transakcije prometovano je sa 193 dionice.