Važniji brojevi telefona

122 Policija *
123 Vatrogasna služba *
124 Hitna pomoć *
1322 Podrška poslovnim korisnicima *
1425 Podrška korisnicima BH Telecoma – fax *
1444 Podrška rezidencijalnim korisnicima – fizička lica *
121 Centar za obavještavanje i uzbunjivanje *
125 Tačno vrijeme
1182 Informacije o brojevima telefona – BH Telecom (unutrašnji saobraćaj)
1183 Informacije o brojevima telefona – BH Telecom (međunarodni saobraćaj)
1201 Prijava međumjesnih i međunarodnih razgovora u poluautomatskom saobraćaju
1202 Predaja telegrama telefonom
1282 Auto moto savez – BIHAMK
1417 EMS – brza pošta